Dierenkliniek Sleeuwijk
Loevestein 2
4254 EH Sleeuwijk
0183 - 30 17 08

Spoed

Voor spoedgevallen
7 dagen per week/24 uur per dag

0183 - 30 17 08

Menu

Vaccinatie hond

Vaccinatie op maat

Dat de ontwikkelingen met betrekking tot kennis in de diergeneeskunde snel veranderen, is bekend. Elementaire kennis van het lichaam van huisdieren, nieuwe ziektebeelden, andere behandelmethoden en onderzoeken naar de effectiviteit van behandelingen die al langer worden verricht, zorgen ervoor dat de adviezen voor behandelingen veranderen en wel in een snel tempo.

Onderzoek

Zo wordt er ook veel onderzoek gedaan naar vaccinatie bij huisdieren. Want wat is noodzakelijk om te vaccineren en wat niet? Dit is mede afhankelijk van het land waar je woont en hoe groot de kans is dat uw huisdier een infectie op kan lopen. De laatste jaren is er ook steeds meer onderzoek gedaan naar hoe lang een dier beschermd is tegen een ziekte als de basisvaccinatie goed is uitgevoerd. Doordat er steeds nieuwe onderzoeken worden gedaan, wordt het advies ook steeds bijgesteld. Waar er enige tijd geleden nog vanuit werd gegaan dat het bepalen van de hoeveelheid antistoffen in het bloed enkel in gespecialiseerde laboratoria  mogelijk was, is het nu mogelijk om deze bepalingen in ons eigen laboratorium uit te voeren met eenzelfde betrouwbaarheid als in de gespecialiseerde laboratoria, door het gebruik van speciale meetapparatuur.

Adviezen bij de hond

Vooral bij de hond zijn de ontwikkelingen met betrekking tot vaccinatie het meest duidelijk merkbaar. Het op maat vaccineren bij de hond heeft nu dan ook een nieuwe wending genomen. Een aantal adviezen blijft gelijk. Zo dient uw hond jaarlijks tegen leptospirose (ziekte van Weil) gevaccineerd te worden, de werkzaamheid is nog steeds maar een jaar. Het vaccineren tegen kennelhoest, indien bescherming hiertegen gewenst is, dient ook jaarlijks te gebeuren.

Tegen hondenziekte, parvo en het adenovirus worden honden 1 keer per 3 jaar gevaccineerd. Het is de vraag of het ook noodzakelijk is om het na 3 jaar wederom te herhalen. Door het meten van de hoeveelheid antistoffen in het bloed (titerbepaling) tegen deze ziekten is het mogelijk om te kijken of vaccinatie nodig is.

Vaccinatieschema

Het oude vaccinatieschema kan volgens sommige immunologen nog steeds gehandhaafd blijven, maar indien we ons huisdier niet willen belasten met onnodige vaccinaties is het bepalen van antistoffen een goede oplossing. Aan de hand van de hoogte van het aantal beschermende stoffen (titer) kan bepaald worden of het dier gevaccineerd, na 1 jaar opnieuw getest of over 3 jaar pas weer getest dient te worden. Het bepalen van de titer kan alleen tegen hondenziekte, parvo en het adenovirus.

Titerbepaling

Voor welke groep honden is titerbepaling een zeer waardevolle aanvulling:

  • dieren met een overgevoeligheid reactie op vaccins
  • dieren met een auto-immuunziekte of die chemotherapeutica gebruiken
  • dieren waarvan niet bekend is of ze gevaccineerd zijn (bv. honden die uit het buitenland afkomstig zijn).

Daarnaast is het een waardevolle aanvulling om te kijken of bij een pup de basisvaccinatie voldoende antistoffen heeft opgewekt of dat hij wederom gevaccineerd zou moeten worden.bianca lab

Indien uw hond voldoende meetbare antistoffen in zijn lichaam heeft, verstrekken wij u een digitaal bewijs dat uw hond een positieve titerbepaling heeft gehad. Hiermee is deelname aan shows en toegang tot een pension of asiel mogelijk voor de periode van 1-3 jaar, dit afhankelijk van de hoogte van de antistoftiter.

Conclusie

Samengevat de momenten waarop het zinvol is om antistoffen te meten:

  • bij pups tussen een leeftijd van 16-26 weken om te controleren of de basisvaccinatie voldoende antistoffen heeft gegenereerd
  • op een leeftijd van 1 jaar en 3 maanden als de hond normaal zijn 1 jaar boostervaccin zou krijgen. Op dit moment (januari 2017) is nog niet helemaal duidelijk of het toch niet verstandig zou zijn om de boostervaccinatie te geven, omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om er vanuit te gaan dat de hond op 1 jaar leeftijd voldoende lang zijn afweerstoffen op peil kan houden tot aan de volgende titerbepaling
  • Dieren van 3 jaar en ouder, 3 jaar na de laatste cocktailenting.
  • Daarna met een interval van 1 tot 3 jaar, dit is afhankelijk van de gemeten antistoftiter.

Download hier het gehele artikel in pdf